Біздің оқытушыларымыздың қоржынына тағы бір жетістік! 

Біздің оқытушыларымыздың қоржынына тағы бір жетістік! 

Ғалиақбаров Ермек Эдуардовичті Scopus базасының Q2 “Journal of outdoor recreation and tourism” Британдық ғылыми басылымында шыққан мақаласымен құттықтаймыз.