Жалпы білім беру пәндерінің Мектеп Кеңесі 2014 жылдың 28 тамызында құрылды.

Төраға – Мектеп директоры/деканы Ибраева Анар

Мүшелері – ұйымдастыру-тәрбие ісі жөніндегі директор орынбасары Кажигалиева А.Б., кафедра меңгерушілері ф.ғ.д., профессор Бейсенова Ж.С., т.ғ.к., акад.профессор Кусаинова Ж.Д., ф.ғ.к., доцент Ибраева А.Б.

Хатшы – академиялық мәселелер жөніндегі директор орынбасары г.ғ.м. Кучумова Г.Ж.