Магистратура. Білім беру бағдарламалары

АУДАРМА ІСІ
ҚОЛДАНБАЛЫ ЛИНГВИСТИКА
Консультативті психология
Түсім бойынша талаптар